حدیث
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 386 تعداد نوشته های امروز : 0×
پ
پ

براساس واحد سازمانی که در تاریخ 24/4/76 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است، به شرح زیر تعیین
می گرد:

معاون اجرایی وظایف و مسئولیتهای سازمانی ذیل را تحت نظارت مستقیم ریاست سازمان متبوع با هماهنگی معاونین عهده دار می باشد:

– آگاهی لازم از خط مشی ها و برنامه ها در زمینه احداث ، توسعه ، ترمیم و تجهیز واحدهای آموزشی و پرورشی و معیارهای اجرائی طرحهای عمرانی در قالب پیمان و شرایط عمومی و دستورالعملهای فنی ابلاغی.

-دریافت دستور کار از مافوق و برنامه ریزی در راستای خط مشی و سیاستهای ابلاغی سازمان بمنظور انجام مطلوب وظایف محوله

– نظارت مستمر بر فعالیت واحد فنی و ارزشیابی از نحوه انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی و ارائه رهنمودهای لازم.

– تلاش براستقرار تفکر برنامه ای و نظارت بر تدوین برنامه در زمینه های مربوط به احداث فضاهای آموزشی و پرورشی براساس نیازهای حاصل از رشد جمعیت و نظام آموزشی.

– کنترل و نظارت موثر بر رعایت دقیق معیارها ودستورالعملهای فنی مربوط به طرح های عمرانی در اجرا

– بررسی در مشخصه های فنی قراردادهای منعقده و تایید و تصویب نقشه های اجرایی دیتایلهای اجرایی.

– ابلاغ مشخصات فنی و دستور کارهای اجرائی به پیمانکاران و کنترل و یا تایید دستور کارهای صادره از سوی سرناظرین و بررسی نهایی صورتجلسات پس از اتمام کارها.

– ارزیابی فعالیت پیمانکاران و نظارت بر تهیه گزارش نهایی در مورد نحوه عملکرد پیمانکاران و اعلام نظر در خصوص تمدید یا خاتمه پیمان ، خلع ید بمافوق.

– پیگیری هر گونه تعلل و اخلال در روند اجرا برنامه ها و پروژه ها ب راثر قصور عوامل درون سازمانی.

– بررسی روشهای تامین منابع جدید در ساخت و ساز فضاهای آموزشی و استفاده از تکنولوژی پیش ساخته و الگوهای صنعتی ساختمان سازی.

-ایجاد شبکه اطلاعات راجع به مشخصات اصلی و عمده مربوط به فرایند آموزش نظیر آمار دانش آموزی ، وضعیت فضاها بمنظور تسهیل درتهیه طرحها وبرنامه ها.

– نظارت بر اجرای طرح های ملی که توسط سازمان تفویض می گردد و اعلام نظر در خصوص تغییر مشخصات و حجم کار پروژه های ملی .

– بررسی پیشنهادهای واصله در زمینه ضمانتنامه پیمانکاارن و تایید تقلیل یا ابطال یا آزادسازی وفق ضوابط و مقررات و اعلام نظر به واحد قراردادها جهت اقدام لازم.

– پیگیری و نظارت بر امر تهیه و تنظیم موافقت نامه طرحها براساس دستورالعملهای مربوطه.

– هماهنگی با دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان متبوع برای اجرای بموقع و مطلوب طرح ها ، پروژه های ساختمانی و تجهیزاتی مدارس و فضاهای آموزشی در قالب اعتبارات تخصیص یافته.

– ارائه طریق و نظارت بر تشکیل کمیسیون های رسیدگی به صورت وضعیتهای کارکرد ، تاخیرات پیمانکاران و تصویب قیمتهای جدید و نظارت بر عملکرد آنها.

– نظارت موثر بر روند گزینش و انتخاب پیمانکاارن طرح ها و تشریفات قانونی مربوطه.

– بررسی و در صورت لزوم تایید نوع مصالح مصرفی پروژه ها به پیشنهاد سرناظرین.

– تنظیم برنامه های بازدید سرپرستان واحد نظارت و ناظرین پروژه ها و صدورابلاغ نظارت پروژه ها و بررسی گزارشهای بازدید ناظرین از پروژه ها و مقایسه عملکرد آنان از حیث کیفیت و کمیت کار.

– شناسایی مدارس آسیب دیده از حوادث قهریه و اجرای موثر و بموقع پروژه های بازسازی و بهسازی با هماهنگی سازمان متبوع و نهادهای ذیربط استانی.

– بررسی صورت وضعیتها- تعدیل و مابه التفاوت قراردادها و کنترل نهائی و تایید اسناد تهیه شده توسط ناظرین

-نظارت موثر بر نحوه تامین و توزیع مصالح ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی موردنیاز پروژه ها.

– تشکیل جلسات شورای فنی و تبادل نظر پیرامون پروژه های احداثی و ارائه رهنمودهای لازم و ارسال مصوبات شورا به سازمان.

– شرکت  در کمیته برنامه ریزی شهرستانها با هماهنگی مدیرکل متبوع جهت تصمیم گیری درمورد نحوه تامین اعتبار پروژه های در دست احداث یا اتمام.

– تشکیل جلسات توجیهی با ناظرین به منظور ارتقاء کیفی پروژه ها و طرح پیشنهادات و انتقادات اجرائی ناظرین.

– پیشنهاد تشکیل برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان با هدف ارتقاء دانش و مهارتهای شغلی به سازمان متبوع.

– عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون های تحویل موقت و قطعی پروژه ها و اخذ گزارش از روند فعالیت گروه پیمان و رسیدگی و تصویب قیمتهای جدید.

-نظارت مستقیم بر نحوه انجام وظایف کارشناسان مسوول ( نظارت)و ارشیابی نحوه عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.

– انجام سایر امور محوله.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

Translate