حدیث
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 386 تعداد نوشته های امروز : 0×
پ
پ

براساس واحد سازمانی که در تاریخ 24/4/76 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است، به شرح زیر تعیین

می گرد:

معاون اداری و مالی وظایف و مسئولیتهای سازمانی ذیل را تحت نظارت مستقیم ریاست سازمان متبوع با هماهنگی معاونین عهده دار می باشد:

-هماهنگی با مدیرکل و سایر معاونین در تحقق خط مشی ها و سیاست های اجرایی سازمان متبوع

-برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان حوزه مسئولیت متناسب با شرح وظایف آنها و ارائه رهنمودهای لازم در حین اجرای وظایف محوله

-مطالعه در ارتباط با بهسازی تشکیلات در راستای افزایش بهره وری و رعایت تناسبهای تشکیلاتی بین مشاغل اصلی و پشتیبانی

– اعمال نظارت و کنترل های لازم بمنظور حصول اطمینان از حسن اجرای ضوابط ، مقررات، بخشنامه و دستوالعملهای مصوب.

-بررسی نیازهای استخدامی اداره متبوع وتنظیم برنامه های لازم برای تامین نیازها در چارچوب خط مشی های سیاست های کلی سازمان و اعتبارات مصوب و اعلام به حوزه مرکزی.

-تلاش در بهسازی و ایجاد محیط مناسب فعالیت کارکنان از طریق تقویت ارتباطات سازمانی و رفع مشکلات آنها .

-هماهنگی و تبادل نظر با مسئولان سازمان متبوع بویژه معاونت اداری و پشتیبانی بمنظور اخذ رهنمودهای لازم در جهت دهی فعایت

– نظارت بر حسن اجرای قوانین محاسبات عمومی، بودجه و سایر مقررات مالی از طریق اخذ گزارشهای لازم و بازدیدهای موردی.

-نظارت بر انجام کلیه عملیات مربوط به بودجه جاری و طرحهای عمرانی از قبیل صدور و درخواست وجه، حواله اعتبارات ، تنظیم و نگهداری کلیه هزینه ها برحسب برنامه و فصول.

– نظارت و هدایت پیرامون تهیه طرح مکان یابی واحدها در اماکن و فضاهای مناسب و مطلوب در راستای بهبود روش انجام کار و افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها.

-ارائه طرح در زمینه بهینه سازی شیوهاه های انجام کار در اموری نظیر مالی ، دبیرخانه، بایگانی ، انبارداری و نقلیه…

-کنترل مستمر بر گردآوری ، استخراج و تنظیم اطلاعات و آمار کارکنان بمنظور برنامه ریزی نیروی انسانی و اتخاذ تصمیم مسئولین.

-برنامه ریزی در زمینه امور رفاهی کارکنان و تامین نیازمندی رفاهی، تفریحی و ورزشی آنها نظیر بیمه های درمانی، عمر، حوادث و بازنشستگی و نظائر آن ،صندوق امداد و تعاون و تعاونی مسکن ، مصرف، وام و اعتبار و سفرهای سیاحتی و زیارتی داخلی و …

– صدور دستور پرداخت حقوق ، فوق العاده ماموریت و اضافه کار و سایر فوق العاده ها براساس دستورالعمل بودجه در چارچوب اختیارات

– کنترل مستمر روند جذب اعتبار وهمکاری لازم در زمینه جابجایی اعتبارات با نظر مافوق

-تعمیم اهداف سیاستهای صرفه جویی و ترویج فرهنگ بهره وری به کلیه سطوح فعالیتهای اداره کل

-تلاش در زمینه بهره گیری از دانش و فناوری تازه در زمینه ( سخت افزار- نرم افزار) مربوط به بهینه سازی شیوه های انجام کار به ویژه در بعد فنی و اجرایی اداره کل متبوع.

-ارزشیابی مستمر عملکرد کارکنان و تلاش در استقرار ” نظام شایسته سالاری” و معرفی افراد برجسته از حیث میزان فعالیت ، تقوی و تخصص در هر یک از رده های شغلی بمافوق

– نظارت بر روند انجام فعالیت ها و رعایت مقررات اداری و انضباطی توسط نیروی انسانی شاغل

– نظارت بر تهیه، تدارک ، خرید وسایل ،مواد ، ملزومات اداری و ارائه طریق در مصرف مناسب آنها

– هماهنگی در ارتباط با تدارکات مصالح، توزیع تجهیزات مورد نیاز پروژه های در دست اجراء.

– کنترل قراردادهای منعقده با شرکتهای خدماتی ، نرم افزاری ، تولیدی وتجاری و … انطباق آنها با مقررات مربوطه

– تعیین نیازهای آموزشی کارکنان با هماهنگی سار معاونین وانجام سایر مورادیکه بر حسب اقتضاء و موضوع در حیطه وظایف معاونت پشتیبانی می باشد.

-شرکت در جلسات برنامه ریزی استان به نیابت از سوی مدیرکل طبق دستور

– شرکت در شوراها – کمیته ها و گردهمایی ها بر حسب مورد و ضرورت

-اخذ گزارش از عملکرد واحدهای تحت سرپرستی جهت ارائه بمافوق.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

Translate