حدیث
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 284 تعداد نوشته های امروز : 0×
پ
پ

وظایف پست/ شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 24/4/76 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است، به شرح زیر تعیین گردد:

شاغل این پست وظایف و مسئولیت های سازمانی زیرا تحت نظارت مدیر کل نوسازی مدارس استان عهده دار می باشد .

-دریافت دستور کار از مافوق و برنامه ریزی در راستای خط مشی و سیاستهای ابلاغی سازمان بمنظور انجام مطلوب وظایف محوله

– نظارت مستمر بر فعالیت واحد فنی و ارزشیابی از نحوه انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی و ارائه رهنمودهای لازم.

– هماهنگی و تلفیق فعالیتها در زیر بخشهای معماری ، سازه، نقشه برداری ، آزمایشگاه مکانیک خاک و تاسیسات جهت ساماندهی مطلوب فعالیت واحد فنی و دستیابی به عرصه های نوین علمی و تخصصی در مدیریت طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی.

– مطالعه و کسب آگاهی لازم در ارتباط با مسایل فنی سیستمهای ساختمانی و آئین نامه های اجرائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای بهینه سازی و استاندارد فضاهای آموزشی.

– مشارکت مستمر در طراحی نقشه های نمونه و موردی برای مدارس و سایر فضاهای آموزشی استان با رعایت مسایل فنی و انطباق با آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان

– مشارکت در تنظیم برنامه های لازم برای تحقیق و مطالعه و بمنظور حصول طرحهای کاربردی ویژه فضاهای آموزشی متناسب با مقتضیات و شرایط اقلیمی و فرهنگی استان.

– پیشنهاد و ارائه نقشه های نمونه، موردی طراحی شده متناسب با کلیه عوامل موثر از قبیل وضعیت زمین، ایمنی،زیبائی پیش بینی طرحهای توسعه ، صرفه اقتصادی و امکانات آموزشی و پرورشی و پیگیری تا تصویب و ابلاغ آنها عنداللزوم.

-اعلام نظر در خصوص زمینهای منتخب به لحاظ جنبه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی وتوجه به مسایل همجواری و …

– مشارکت در تنظیم و تدوین معیارهای لازم جهت ارزیابی کیفیت فنی و ساختمانی فضاهای آموزشی و پرورشی

– کنترل نهائی نقشه های ارسالی از دفتر فنی سازمان اعمال اصلاحات و تغییرات حسب مورد در نقشه ها ،مشخصات فنی و مبنای اساسی پرورژه و انطباق با شرایط و موقعیت اقلیمی جهت ارائه به واحد نظارت

– تبادل نظر در مشخصه های فنی قراردادهای منعقده و کنترل نقشه های ابلاغی

– هماهنگی بین نقشه های معماری ، سازه، تاسیسات برق و مکانیک پروژه ها

– شناسایی مدارس آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه و ارائه طرحهای مناسب جهت بازسازی و بهسازی فضاهای آموزشی

-کنترل کیفی پروژه ها با هماهنگی واحد نظارت وبازدیدهای موردی به لحاظ حصول اطمینان در رعایت مسایل فنی و انطباق با آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان

– تشکیل جلسات توجیهی با ناظران بمنظور ارتقاء و کنترل کیفی پروژه ها

– تشکیل جلسات شورای فنی و تهیه وتدوین مصوبات آن

– پیگیری اصلاح و تغییر نقشه هائیکه فاقد کاربری لازم می باشد.

– نظارت و کنترل کلیه مراحل طراحی و محاسبه، تدوین نقشه ها و تهیه دفترچه محاسبات و اعمال نکات ایمنی منجمله رعایت آیین نامه زلزله

– طراحی و کنترل مدارس غیر دولتی ارجاعی به واحد فنی

-تهیه و تنظیم گزارش نتایج حاصل از فعالیتهای انجام یافته در واحد فنی و ارائه به مافوق

– هماهنگی با معاون اجرائی جهت تصمیم گیری های منطقی در مورد تغییرات نقشه ها در اجرا و نتایج آزمایشات خاک و بتن.

– انجام سایر امور محوله.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

Translate